این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

   
 
logo-samandehi
صفحه اصلی > کمیته علمی وداوران
.: کمیته علمی وداوران

 

به روز رسانی مورخ 28/7/95

قابل توجه داوران وکمیته علمی همایش

با سلام احتراما به استحضار می رساند گواهی نامه ولوح سپاس با درج  تعداد مقالات داوری شده تنها برای داورانی ارسال می گردد که برای آنها مقاله ارسال شده و این عزیزان فرآیند داوری مقالات خودرا تکمیل ودر پنل داوری آنها تعداد مقاله داوری شده مشخص شده است در صورت عدم داوری مقالات  و ثبت نام در سامانه به عنوان داور و فعال سازی اکانت هیچ گونه گواهی و امتیازی به این عزیزان تعلق نخواهدگرفت.

 کمیته علمی و هیئت داوران

دانشگاه

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهندسی کشاورزی ترویج و توسعه -کشاورزی و روستایی

دکترامیرحسین پیرمرادی

1

دانشگاه ایلام

- دکتری رشته شیمی گرایش تجزیه

دکترفائزه شهدوست فرد

2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

مهندسی شیمی

دکتراحسان کیانفر

3

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزیشهری

دکتراحمد افتاب

4

دانشگاه اصفهان

جغرافی طبیعی

دکترسید محمد حسینی

5

علوم و تحقیقات تهران

مدیریت محیط زیست حقوق محیط زیست

دکترمهدی بهروش

6

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران،

علوم و مهندسی ابخیزداری

دکترسيد مسعود سليمانپور

7

دانشگاه کوبه ژاپن

دکتری علوم زمین

دکتراحمد خورسندی اقایی

8

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکترکمیل عبدی

9

 

مهندسی کشاورزی (گرایش )ترویج و آموزش کشاورزي

دکتروحيده بيرجندي

10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

زراعت

دکترنوراله خیري

11

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مهندسي آبخيزداري

دکتركاظم صابر چناري

12

دانشگاه تبریز

اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری

دکترمحمدرضا نقوی

13

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهندسی مکانیک

دکترسیاوش عزیزی

14

دانشگاه اهواز

آبیاری و زهکشی

دکترمهری سعیدی نیا

15

دانشگاه آزاد اسلامی،

واحد علوم و تحقیقات تهران

اقتصاد کشاورزی

(سیاست و توسعه)

دکترعلی اکبر باغستانی

16

دانشگاه ارومیه

مهندسی منابع طبیعی-تکثیر و پرورش آبزیان

دکترحامد غفاری فارسانی

17

دانشگاه شهید باهنر کرمان

بهداشت و بیماری های طیور

دکترهادی توکلی

18

آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات تهران

جغرافيا

برنامه ريزي روستايی

دکترپري موسی پور میاندهی

 

19

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

اقتصاد کشاورزي

دکترحبیبه شرافتمند

20

دانشگاه فردوسی مشهد

گیاهان زینتی

دکترمحبوبه داودی پهنه کلایی

21

ازاد اسلامی واحد شهرکرد

دامپزشکی

دکترفهام خامسی پور

22

دانشگاه فردوسی مشهد

زمین شناسی اقتصادی کاربردی

دکترعبدالرحیم باقری فر

23

دانشگاه تهران

جامعه شناسی توسعه

دکترسارا شریفی یزدی

24

دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت

 

دکترمريم فضلالهي محمدي

25

دانشگاه تهران

مهندسي جنگلداري- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

دکترداوود مافی غلامی

26

دانشگاه شهیدبهشتی

علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

دکترلیلا پرهیزکار

27

پیام نور، تاحد تهران شرق

اقتصاد کشاورزی

دکتریحیی اسمعیل

28

دانشگاه اصفهان

سیستماتیک گیاهی

دکتراتنا اسلامی فاروجی

29

دانشگاه تربیت مدرس

باغبانی میوه کاری (فیزیولوژی و اصلاح)

دکتراعظم جعفری

30

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

دکتری حقوق محیط زیست

دکتریلدا خلعتبری

31

 

علوم و مهندسی خاک

دکتررضا حسنپور

32

دانشگاه اصفهان

دکتری فیزیولوژی گیاهی

دکترناصر جمالی حاجیانی

33

تربیت معلم تهرا ن

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکترامیر توفیقیان اصل

34

بورسیه دانشگاه تبریز گروه ترویج و توسعه روستایی

ترویج و آموزش کشاورزی

دکترفاطمه کاظمیه

35

تهران علوم وتحقیقات

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

دکترحشمت روشندل

36

دانشگاه زابل

بوم شناسی

دکترزهرا مرزبان

37

دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکترهادی جوادزاد اقدم

38

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهندسی کشاورزی-باغبانی گرایش گیاهان دارویی

دکترفاطمه نجات زاده باراندوزی

39

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

دکتری مهندسي محیط زيست

دکترپونه سعیدی

40

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتررزومه بیوک صفرزاده

41

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

برق و قدرت

دکترمهدی میرزائی

42

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم دامی

دکتر امیررضا صفائی

43

دانشگاه تربیت مدرس

محیط زیست- آلودگی محیط زیست

دکترمیترا چراغی

44

دانشگاه تهران

مهندسی

محیط زیست

دکترعلیرضا اصلمند

45

علوم تحقیقات تهران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکترسعید مقدسی

46

دانشگاه شیراز

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش میوه کاری

دکترسمیه رستگار

47

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

مهندسی کشاورزی-  آموزش کشاورزی

دکترنسیم روشنی

48

دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

منابع طبیعی- گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

دکترمعصومه منصوری

49

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

آلودگی محیط زیست

دکترسمیه گهواربند

50

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 آمایش محیط زیست

دکترسجادآستانی

51

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

آمایش محیط زیست

مهندس الهام رنجبر ضرابی

52